Prevajanje je naša skrb

Za vaše komuniciranje s tujino

pPrevajanje je definirano kot proces prenosa pomena iz izvirnega v ciljni jezik. Ta postopek je osrednja dejavnost in glavna skrb prevajalske agencije Multilingual, kjer vsak vaš prevod razumemo kot ključno komunikacijsko sredstvo med vami in tujimi poslovnimi partnerji. Zato je prevajanje prikrojeno vašim potrebam in namenu sporočanja. Kakovostno prevajanje zagotavlja več kot 500 strokovnih prevajalcev doma in v tujini, ki vaša besedila natančno preučijo in jim v skladu s svojim strokovnim znanjem, poznavanjem področja (ki ga prevajajo) ter izkušnjami v pisanju dajo pomen v drugem jeziku. Brez teh veščin še tako dobro poznavanje jezika ni zagotovilo za kakovostno prevajanje.

 
Prevajanje razumemo kot celovito storitev za vas, ki boste končni izdelek uporabljali. Zato se v naši agenciji trudimo razumeti vaše potrebe in želje, od vas pa želimo pridobiti vse potrebne informacije, da lahko storitev opravimo s skrbnostjo in strokovnostjo. Po potrebi z vami sodelujemo med samim postopkom prevajanja, saj želimo dovršen izdelek, ki izpolnjuje vse vnaprej dogovorjene tehnične in druge zahteve.


Učinkovito ter po vaših željah in potrebah opravljeno prevajanje je edino tisto, pri katerem se lahko vnaprej dogovorite glede namena storitve, vrste dokumenta, ciljnih uporabnikov, strokovnega področja in morebitnih posebnih terminoloških izrazov.


V našo storitev so zajeti:


Nudimo vam prevode vseh vrst, od kratkih besedil do obsežnejših sklopov različnih vrst dokumentov:

1. prevajanje pravnih besedil:

 • zakonov,
 • predpisov,
 • poslovnih pogodb,
 • razpisne dokumentacije;

2. prevajanje strokovnih in tehničnih besedil za naslednja področja:

 • ekonomija in trženje,
 • znanost in tehnologija,
 • medicina in farmacija,
 • strojništvo,
 • informatika,
 • gradbeništvo,
 • turizem,
 • družboslovje,
 • leposlovje,
 • umetnost in glasba;

3. prevajanje promocijskega materiala:

 • katalogov,
 • prospektov,
 • letakov;

4. prevajanje spletnih strani in aplikacij;
5. prevajanje navodil za uporabo in garancijskih listov različnih izdelkov;
6. prevajanje diplomskih nalog;
7. druga besedila po vaši želji.