Splošni pogoji poslovanja

zagotovilo preglednosti

Prevajalska agencija Mulitilingual se zaveda zahtevnosti naročanja storitev nasploh, pa tudi v konkretnem primeru, ko je predmet naročila prevod, sodno overjeni prevod, lektoriranje ali tolmačenje. Naši Splošni pogoji poslovanja skrbijo za jasnost poslovanja, vnaprejšnji dogovor o tehničnih in drugih zahtevah, namenjeni pa so tudi izognitvi nepotrebnim nesporazumom, ki bi lahko nastali zaradi pomanjkljivega dogovora.


Pri naročanju naših storitev vam dopuščamo fleksibilnost in vam dajemo na voljo vsa potrebna orodja, s katerimi lahko jasno opredelite svoje potrebe, želje in končni namen, ki ga zasledujete. Na tak način si zagotovite brezskrbnost pri naročanju storitev in dobite vse potrebne informacije, kaj lahko na koncu pričakujete, ter se tako izognete nepotrebnim popravkom ter zavlačevanju in ta čas usmerite v vaše delo. Smo prevajalski partner, ki mu lahko popolnoma zaupate, saj Splošni pogoji poslovanja opredeljujejo vse, kar potrebujete.


Prevajalska agencija Multilingual ničesar ne skriva. Prevajalska agencija Multilingual za vas odkriva vse pomene vašega besedila v drugih jezikih in širi meje vašega poslovnega in zasebnega delovanja.


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA